•  

Firma ogłasza nabór na wolne stanowiska:

- posadzkarz,

- zacieracz

Aplikację na stanowisko proszę przesyłać na adres meilowy: budposspzoo@op.pl lub na adres biura:

96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 8 pok. 227