•  

Firma ogłasza nabór na wolne stanowiska:

– posadzkarz,

– zacieracz

Aplikację na stanowisko proszę przesyłać na adres meilowy: budposspzoo@op.pl lub na adres biura:

96-100 Skierniewice ul. Reymonta 31/159